Oversiktskart

Vi ligger på Rv 4 mellom Oslo og Gjøvik

Fra Gjøvik: ca. 1 time

Fra Oslo: 40 min

Fra Hønefoss: 30 min og

Fra Gardermoen: 1 time(20 min fra høsten 2003).


Du kjører av ved avkjøringen mot Grua.
Her er det en rundkjøring på begge sider av hovedveien,
ved begge rundkjøringene er det skiltet mot Bjørgeseter.
(Dette er gamle Rv4 mot Harestua)
Ca. 2 km fra rundkjøringen ligger TechLine Bilelektro
helt inntil veien på venstre side.


Klikk på Techline logo for større utgave av kartet.

Klikk på logo for mer spesifikasjoner