'57 Chevy 2-d sedan TwoTen Kjøpt og solgt til Kato Klevengen, levert alt av restaureringsdeler,
skivebremser m/2'' drop, senkefjærer, 605 styresnekke+ mye mer.