'57 Chevy Bel Air 2-d HT TwoTen Kjøp og solgt til Bjørg Klevengen
Levert alt av restaureringsdeler.