57 Chevy Convertible Eier Bjørn Klevengen rest/ bygger opp original 250hp Fuel Injection 283 cid motor.
Mont. forhåpentligvis 2003