'60 Chevy Impala 348 Skaffet bil til Ingar Andersen, div. deler